Czy zastosowanie respiratora przyczynia się do zgonu, bo czysty tlen pali tkankę płucną?

Report date: 20.07.2020 11:58

Share:

Reported news

Teza zawarta w zgłoszonym do weryfikacji artykule, o tym, że stosowanie „głębokiej wentylacji” płuc z użyciem czystego tlenu u chorych na COVID-19 przyczynia się do ich zgonu, gdyż „pali tkankę płucną...

https://www.odkrywamyzakryte.com/skarga-lekarzy-covid-19/

Verdict

Fake News

Expert's report

Date of the verdict: 24.07.2020 12:36

Teza zawarta w zgłoszonym do weryfikacji artykule, o tym, że stosowanie „głębokiej wentylacji” płuc z użyciem czystego tlenu u chorych na COVID-19 przyczynia się do ich zgonu, gdyż „pali tkankę płucną”, wprowadza w błąd z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, okazuje się, że w medycynie nie ma w ogóle takiego pojęcia jak „głęboka wentylacja”. „Nie jest nam znane pojęcie wentylacji mechanicznej głębokiej z zastosowaniem w mieszaninie oddechowej 100 proc. O2” – napisał prof. Krzysztof Kusza, prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w odpowiedzi na pytanie portalu Fake Hunter w tej sprawie. Poprawne, fachowe określenie na zastosowanie respiratora, bo tego tak naprawdę dotyczy omawiane zgłoszenie, to po prostu wentylacja mechaniczna. Nie ma więc żadnego jej wariantu „głębokiego”, jak sugeruje to omawiany tekst. „Wentylacja mechaniczna, w przypadku ostrej niewydolności oddechowej, jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w protokole ARDS-NET oraz w wytycznych SSC” – podkreślił w swojej wypowiedzi prof. Krzysztof Kusza. Pod wymienionymi wyżej skrótami kryją się uznane, międzynarodowe standardy dotyczące stosowania respiratorów u pacjentów. Precyzyjnie wskazują one u których pacjentów, w jakich konkretnych sytuacjach klinicznych oraz w jaki sposób powinna być stosowana wentylacja mechaniczna, tak aby nie była ona nadużywana, czy też stosowana w niewłaściwy sposób. Wspomniane protokoły określają m.in. pod jakim ciśnieniem należy podawać choremu mieszaninę oddechową, aby nie zaszkodzić jego płucom. Po drugie, nie jest prawdziwe alarmistyczne, utrzymane w sensacyjnym i emocjonalnym tonie stwierdzenie, że podawanie czystego tlenu pod określonym ciśnieniem dosłownie „pali tkankę płucną” chorych na COVID-19 (powoduje jej oparzenie). Dr hab. Mariusz Piechota, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w rozmowie z portalem Fake Hunter przekonuje, że podawanie czystego tlenu przez niedługi czas (np. kilku godzin) z reguły nie powoduje u pacjentów żadnych skutków ubocznych, a często ratuje im życie, gdyż przywraca nasycenie krwi tlenem do akceptowalnego poziomu. Specjalista wyjaśnia, że mieszaniny oddechowe podawane chorym w ramach wentylacji mechanicznej znacząco różnią się jednak między sobą pod względem zawartości tlenu, w zależności od indywidualnych potrzeb i stanu konkretnego chorego. Zatem niektórym chorym, w naprawdę ciężkim stanie, czasem podaje się przejściowo czysty tlen, jednak częściej stosuje się mieszanki powietrza z mniejszą jego zawartością (np. 45 lub 60-70 proc.). Eksperci Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyznają, że długotrwałe stosowanie czystego tlenu lub mieszanek o wysokiej jego zawartości niesie ze sobą ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych, np. w postaci zwłóknienia płuc. Nie ma jednak mowy o żadnym „oparzeniu tkanki płucnej”, co sugeruje omawiana publikacja. Po trzecie, dr. hab. Mariusz Piechota przekonuje, że to nowy koronawirus i wywoływana przez niego choroba oraz jej powikłania przyczyniają się najbardziej do zniszczenia płuc chorych, które widoczne jest np. w czasie sekcji zwłok - a nie próby ich ratowania przez stosowanie respiratora. I wreszcie po czwarte, eksperci zwracają uwagę na fakt, że respiratory nie są używane w leczeniu COVID-19 wyłącznie do prowadzenia tzw. inwazyjnej wentylacji mechanicznej (wymagającej włożenia rurki podającej mieszaninę oddechową wprost do tchawicy chorego). W rzeczywistości respiratory mogą być także wykorzystywane do nieinwazyjnych metod wspierających proces oddychania. Ponadto warto mieć na uwadze, że w leczeniu chorych na COVID-19 znacznie częściej niż respiratorów używa się innych nieinwazyjnych metod tlenoterapii, jak np. zastosowanie różnego rodzaju masek tlenowych, etc. Demonizowanie respiratorów w świetle powyższych faktów jest więc grubą przesadą i wprowadzeniem ludzi w błąd.

Sources

Wypowiedź prof. Krzysztofa Kuszy, prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla portalu Fake Hunter, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej 23 lipca o godzinie 13.21. Rozmowa telefoniczna z dr. hab. Mariuszem Piechotą, sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przeprowadzona w dniu 24 lipca o godzinie 10.30. Informacje ze strony internetowej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii https://konsultantait.gumed.edu.pl/

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.