Czy prawie wszystkie leki nie przywracają zdrowia, a jedynie zmniejszają objawy choroby?

Report date: 04.10.2021 08:08

Share:

Reported news

To nieprawda. Na rynku są dostępne leki na wiele chorób, które powodują ich całkowite wyleczenie. Aby właściwie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, należy sięgnąć po definicję leku, określoną...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4362770247149641&id=100002501262611&m_entstream_source=timeline

Verdict

Fake News

Expert's report

Date of the verdict: 25.11.2021 20:21

To nieprawda. Na rynku są dostępne leki na wiele chorób, które powodują ich całkowite wyleczenie. Aby właściwie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, należy sięgnąć po definicję leku, określoną m.in. w Ustawie Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z nią produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, jak również podawana w celu postawienia diagnozy, a także w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne albo metaboliczne. „Już ta definicja wskazuje, że leki służą nie tylko do ograniczania objawów stanu chorobowego, ale również pozwalają na zapobieganie występowaniu chorób, umożliwiają postawienie właściwej diagnozy, a także dają szansę na przywrócenie organizmowi jego fizjologicznych funkcji – to jest wyleczenie” – zauważa dr n. farm. Anna Kowalczuk dyrektor Narodowego Instytutu Leków. Jej zdaniem wszystkie substancje lecznicze zarejestrowane przez właściwe organy kontrolne i stosowane w określonych wskazaniach mają za zadanie zmniejszać lub łagodzić objawy chorobowe. To przekłada się nie tylko na dobrostan psychofizyczny pacjenta (zgodnie z definicją WHO), ale również ogranicza pojawianie się powikłań choroby, hamuje jej postęp (czasowo lub trwale) i wydłuża przeżycie w przypadku pacjentów zmagających się z chorobą nieuleczalną. „Takimi lekami są np. antybiotyki, które eliminują zakażenia bakteryjne. Takie leki są już też w onkologii. Mało tego, niektóre leki i szczepionki doprowadziły do całkowitego wyeliminowania wielu chorób, np. polio, tężca, błonicy, a nawet wirusowego zapalenia wątroby typu C. Stosowane są też farmaceutyki uzupełniające hormony lub inne substancje, których organizm w wyniku jakiś zaburzeń nie produkuje. Dzięki nim chory może funkcjonować jak osoba zdrowa. Dostępne są również leki spowalniające przebieg choroby lub zapobiegające jej następstwom. Są też takie, zwłaszcza w onkologii, które zamieniły wiele śmiertelnych chorób w choroby przewlekłe”- mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Warto zauważyć, że objawy sygnalizują problemy chorobowe i służą do zdiagnozowania choroby. Pozwalają one na pierwsze szybkie działania np. zmniejszenie dolegliwości, głównie bólowych i rozpoczęcie pełnych badań diagnostycznych. W różnych stanach chorobowych, na różnych etapach, leczenie farmakologiczne bardzo często wspierane jest innymi działaniami np. zabiegowymi bądź fizjoterapeutycznymi. „Migrena jest np. leczona głównie farmakologicznie, ustępuje w różnych okresach krótszych lub dłuższych, co jest sprawą indywidulną dla każdego człowieka. Bardzo często etiologia takich objawów jest nieznana albo słabo znana, ból głowy może też wskazywać na bardzo poważne schorzenia neurologiczne bądź onkologiczne” – mówi Irena Rej, prezes Zarządu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”. W chorobach przewlekłych leki najczęściej zmniejszają okresowe dolegliwości; w wielu przypadkach hamują dalszy rozwój choroby. „Pytanie - czym jest wyleczenie choroby? W wielu przypadkach objawy mogą powrócić po wielu latach” – zauważa Irena Rej. Warto też wziąć pod uwagę, że inaczej leczeni są pacjenci z chorobami przewlekłymi, inaczej z chorobami ostrymi. W stanach przewlekłych leki na ogół poprawiają komfort życia, w chorobach gastrycznych np. zmniejszają wydzielania kwasów żołądkowych, ale aby choroba ustąpiła, potrzebna jest nie tylko farmakoterapia, lecz także zmiany trybu żywienia i stylu życia. Przykładem leków ograniczających objawy schorzeń przewlekłych (których nie jesteśmy w stanie wyleczyć) są np. leki stosowane w cukrzycy, astmie, nadciśnieniu czy chorobie Parkinsona. Natomiast wśród produktów leczniczych pozwalających na wyleczenie tj. powrót do zdrowia, dobrym przykładem są znane od lat antybiotyki. Właściwie dobrane, eliminują z organizmu człowieka populację bakterii wywołujących chorobę, a co za tym idzie - powodują ustąpienie objawów zakażenia i pozwalają na powrót do pełnego zdrowia. Odrębną grupą leków są również szczepionki, które są preparatami biologicznymi podawanymi osobom zdrowym (z punktu widzenia schorzenia, przed którym mają chronić). „Ich główną funkcją jest działanie immunomodulujące i wywołanie odpowiedzi immunologicznej, dzięki czemu organizm pacjenta „uczy się” reagowania na określony patogen. Głównym celem szczepień jest nie tylko ochrona organizmu przed zachorowaniem, ale również zapobieganie ciężkiego przebiegu i powikłaniami wynikającymi z zakażenia patogenem. Podanie szczepionki ma zatem charakter działania profilaktycznego, wyprzedzającego zachorowanie” – zwraca uwagę dr n. farm. Anna Kowalczuk. Postęp współczesnej medycyny pozwala również z nadzieją patrzeć na kolejne terapie, które już teraz pozwalają łagodzić objawy, ale również całkowicie eliminować symptomy chorób genetycznych dotychczas uznawanych za nieuleczalne. Mowa tu o terapiach genowych opartych na lekach zawierających informację genetyczną w postaci DNA lub RNA. Wprowadzenie ich do organizmu pacjenta pozwala na usunięcie źródła choroby i wprowadzenie genów, których właściwa ekspresja pozwala organizmowi pacjenta na ograniczenie czy wyeliminowanie objawów choroby.

Sources

https://www.nil.gov.pl https://farmacja-polska.org.pl https://www.producencilekow.pl Rozmowa telefoniczna FakeHunter PAP z Krzysztofem Kopciem, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.