#FakeHunter

Czy nadajniki 2G-5G powodują zachorowania na nowotwory?

Nie ma związku pomiędzy falami radiowymi a zachorowaniami na nowotwory – potwierdziła Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w analizie badań dotyczących ryzyka związanego z ekspozycją na pole...

Fake News

Czytaj dalej