Czy rząd zataja, co się stało z rezerwami złota sprowadzonymi do Polski z Londynu w 2019 r.?

Data zgłoszenia: 18.05.2021 18:12

Udostępnij:

Zgłoszony news

Informacje o stanie rezerw złota są jawne, a głos w sprawie zabrały niedawno i Ministerstwo Finansów, i Narodowy Bank Polski. „Rząd odmawia odpowiedzi, co się stało z polskim złotem sprowadzonym do P...

https://www.facebook.com/photo?fbid=10226010190511548&set=gm.4016464348445141

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 19.05.2021 13:03

Informacje o stanie rezerw złota są jawne, a głos w sprawie zabrały niedawno i Ministerstwo Finansów, i Narodowy Bank Polski. „Rząd odmawia odpowiedzi, co się stało z polskim złotem sprowadzonym do Polski. To były rezerwy złota na czarną godzinę. Były w depozycie w Londynie nawet komuniści tych rezerw nie ruszyli” – czytamy w zgłoszonym do Fake Huntera PAP poście opublikowanym w mediach społecznościowych. Wpis sugeruje, że rezerwy zostały sprowadzone, by je skonsumować, a to nieprawda. W listopadzie 2019 r. Narodowy Bank Polski poinformował, że zakończył operację relokacji do Polski 100 ton złota, stanowiącego część oficjalnych aktywów rezerwowych NBP. To zasoby ewakuowane we wrześniu 1939 r. ze skarbców Banku Polskiego. „Operacja przetransportowania 100 ton polskiego złota została zakończona i przebiegła bez zakłóceń. Sztaby złota zostały bezpiecznie złożone w skarbcach NBP” – podkreślał prof. Adam Glapiński, prezes NBP. „W symbolicznym znaczeniu możemy uznać, że historia zatoczyła koło, i – podobnie jak w II RP – w skarbcach banku emisyjnego znów znajduje się złoto” – dodał. O losy tych rezerw dopytywała na początku roku posłanka Hanna Gill-Piątek. Ile złota zdeponowanego w Polsce i zagranicą posiada obecnie Polska? Czy rząd planuje w jakikolwiek sposób wykorzystać posiadane złoto? Czy istnieje strategia rządu wykorzystania polskiego złota do pobudzenia gospodarki po pandemii Covid-19? – m.in. z takimi pytaniami zwróciła się do resortu finansów. Wiceminister Piotr Patkowski wyjaśnił w odpowiedzi, że ministerstwo z kolei zwróciło się do Narodowego Banku Polskiego, jako instytucji ustawowo zobowiązanej do prowadzenia gospodarki rezerwami dewizowymi. Jak poinformowano, na koniec 2020 roku całkowity zasób złota stanowiącego oficjalne aktywa rezerwowe NBP wynosił 228,7 tony, z czego 123,8 tony, czyli ok. 54 proc. całkowitego zasobu, znajdowało się w skarbcu Bank of England. „Pozostałe 104,9 tony złota jest przechowywane w skarbcach NBP na terenie kraju” – wskazał wiceminister Patkowski. „Na koniec 2020 r. wartość zasobu złota NBP stanowiła równowartość 11322,8 mln EUR (13 902,9 mln USD, 52252,6 mln PLN), czyli 9,0 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych NBP” - wyliczał. Jak przypomniał, decyzje dotyczące zasobów złota wchodzącego w skład rezerw dewizowych podejmuje Zarząd NBP. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim, NBP gromadzi rezerwy dewizowe obejmujące również złoto i zarządza nimi, a także podejmuje czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. „W warunkach płynnego kursu walutowego i prowadzenia polityki pieniężnej w ramach modelu bezpośredniego celu inflacyjnego, rezerwy dewizowe służą przede wszystkim wzmocnieniu wiarygodności finansowej kraju, przyczyniając się do obniżenia kosztu finansowania na rynkach globalnych i ograniczenia ryzyka gwałtownego odpływu kapitału, wspierając tym samym stabilność polskiej waluty” – wyjaśnił Piotr Patkowski.

Żródła

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2019/zlotoNBP2019.html, data dostępu 19.05.2019 r.; https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBXPK7Y/%24FILE/i17168-o1.pdf, data dostępu 19.05.2019 r.;

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.