Czy od 1 czerwca zostaje zniesione dofinansowanie dla osób lub podmiotów przyjmujących uchodźców?

Data zgłoszenia: 01.06.2022 08:37

Udostępnij:

Zgłoszony news

Twierdzenie zawarte we wpisie zgłoszonym do weryfikacji o rzekomym niezwracaniu od 1 czerwca środków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom to fake news. Niedawno weszło w ż...

https://twitter.com/WaitsTw/status/1531860007867887616

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 03.06.2022 13:17

Twierdzenie zawarte we wpisie zgłoszonym do weryfikacji o rzekomym niezwracaniu od 1 czerwca środków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom to fake news. Niedawno weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2022r. „w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty”, wdrażające przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jego treść przeczy twierdzeniom autora wpisu zgłoszonego do weryfikacji. Szczegóły rozporządzenia wyjaśnia Serwis Samorządowy PAP. „Rozporządzenie określa maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, która wynosi 40 zł na dobę za każdą osobę. Kwota świadczenia może zostać zwiększona przez wojewodę, jeżeli zakwaterowanie i wyżywienie było realizowane przed wejściem w życie ustawy lub, gdy podmiotem świadczącym tę pomoc jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.” – czytamy w Serwisie Samorządowym PAP. „Zgodnie z rozporządzeniem, świadczenie może być wypłacane na podstawie wniosku za faktyczny okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom, ale nie dłużej niż przez 120 dni za każdą osobę” – informuje Serwis Samorządowy PAP, który dołączył do publikacji treść wspomnianego dokumentu. Tymczasem, dziś mamy 03.06.2022 roku, co oznacza setny dzień wojny. Jak czytamy dalej we wspomnianej wyżej publikacji, „w uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia wojewoda może przedłużyć. W przypadku podmiotów indywidualnych, które wnioskują o dłuższy termin wypłaty świadczenia, konieczne jest złożenie szczegółowego uzasadnienia. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu”. „Gminy mają miesiąc na wypłatę świadczenia od momentu złożenia dokumentów przez wnioskodawcę” – informuje Serwis Samorządowy PAP.

Żródła

dostęp do danych 3.06.22, godz. 15:00 https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczenia-za-zakwaterowanie-i-wyzywienie-uchodzcow

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.