Czy nowa szczepionka RNA spowoduje niepłodność u kobiet?

Data zgłoszenia: 27.10.2020 10:20

Udostępnij:

Zgłoszony news

Nie powstała żadna „nowa szczepionka powodująca niepłodność". Przytaczane w wideo dane mające rzekomo pochodzić od „sygnalisty z GSK" i odnoszone do prowadzonych obecnie prac nad szczepionkami przeciw...

https://www.bitchute.com/video/IalsQvC0XIdl/

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 09.11.2020 12:26

Nie powstała żadna „nowa szczepionka powodująca niepłodność". Przytaczane w wideo dane mające rzekomo pochodzić od „sygnalisty z GSK" i odnoszone do prowadzonych obecnie prac nad szczepionkami przeciwko COVID-19 wydają się zaczerpnięte z konkretnych historycznych badań niezwiązanych z obecną pandemią i myląco przedstawianych jako aktualne. Ani wspomniane badanie, ani obecne rzeczywiste prace z udziałem GSK nie dotyczą też szczepionek RNA. To fake news. Przesłany nam do sprawdzenia materiał to dezinformacyjna szkatułka: klip z amerykańskiego programu publicystycznego Davida Knighta zawierający krążące od czerwca wideo mężczyzny udzielającej się w mediach społecznościowych jako Zed Phoenix, relacjonującego doniesienia, które mają pochodzić od sygnalisty z brytyjskiej firmy farmaceutycznej GlaxoSmithKline (GSK) uczestniczącej w pracach nad szczepionkami ochronnymi na COVID-19. Phoenix w żaden sposób nie zdradza, aby weryfikował tożsamość swojego domniemanego źródła, co byłoby standardem w przypadku rzetelnego dziennikarstwa śledczego. Nie przeszkodziło mu to w „przedstawianiu tego jako prawdy, gdyż w to wierzy" (por. nagranie: 4:16-4:32) - i najwyraźniej tylko z tego względu. Ten sam zarzut tyczy się zresztą prowadzącego program, w którym klip został powielony. Dodatkowo niepokoi fakt, iż materiał - o ile rzeczywiście został nadesłany publicyście, a nie jest po prostu jego wytworem - zawiera liczne czerwone flagi podważające jego prawdziwość. Skupmy się na tych, które dotyczą nadesłanego zapytania. Brytyjska spółka GlaxoSmithKline należy do największych koncernów farmaceutycznych świata. Jako taka angażuje się w prowadzone prace nad potencjalnymi szczepionkami przeciwko chorobie COVID-19. Prac tych nie prowadzi jednak sama; co więcej - nie zajmuje się wcale „przeciwciałami", na co wskazywałyby twierdzenia rzekomego pracownika firmy powtarzane przez Phoeniksa (por. nagranie: 1:30, 4:34). W rzeczywistości - co GSK wprost podaje na swojej stronie i co podkreślane jest we wszelkich oficjalnych informacjach na temat spółki i jej zaangażowania w walkę z pandemią - specjalnością GlaxoSmithKline są tzw. adiuwanty, czyli substancje pomocnicze wzmacniające odpowiedź immunologiczną organizmu. Pozwala to zastosować mniejszą dawkę substancji czynnej, a przez to - zwiększa bezpieczeństwo szczepienia. Typowymi, powszechnie stosowanymi w szczepieniu ludzi adiuwantami są sole glinu (potocznie - aluminium). Szczegółowe informacje na temat funkcji i bezpieczeństwa adiuwantów glinowych oraz innych substancji pomocniczych wykorzystywanych w szczepionkach, wraz z odsyłaczami do opracowań naukowych, dostępne są na stronie PZH NIZP (odsyłacz w źródłach raportu). Na marginesie można zauważyć, że dotychczasowe opracowania dot. szczepionek RNA sugerują, że same fragmenty RNA pełnią rolę adiuwantów i mogłyby obejść się bez dodatków (por. Zhang, Maruggi i in. z „Frontiers of Immunology”, 2019 r.). GSK nie tworzy całej szczepionki na COVID-19, a jedynie udostępnia swoje rozwiązanie z zakresu adiuwantów - tak jak w przypadku innych szczepień ochronnych będących już w użyciu. Główny element szczepionki dostarczać ma natomiast współpracująca nad tym z GSK od kwietnia 2020 r. firma Sanofi. Co istotne, obie spółki podkreślają, iż opracowywany przez nie środek ma mieć charakter szczepionki białkowej (czyli nie będzie zawierać ani fragmentów RNA, ani całego inaktywowanego wirusa, a tylko fragmenty jego białek). Co ważne: abstrahując od roli każdej z firm w całym procesie oraz samego rodzaju szczepionki (co już podważa prawdziwość doniesień o rzekomej „szczepionce RNA powodującej bezpłodność") - testy kliniczne Sanofi-GSK rozpoczęły się dopiero we wrześniu, o czym można przeczytać zarówno na stronach samych spółek, jak i w aktualizowanym na bieżąco dokumencie przeglądowym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz na stronach rządowych USA. To ostatnie źródło pozwala też się przekonać, że pod koniec października nadal trwały rekrutacje do badań, które mają trwać ponad rok, po czym ich rezultaty będą rozpatrywane przez organy nadzorcze w poszczególnych państwach przed ewentualnym dopuszczeniem szczepionki do użytku. Wskazane fakty stoją w sprzeczności z głównym twierdzeniem powtarzanym przez Phoeniksa już w czerwcu, jakoby spółki przeprowadziły do tego czasu testy na grupie kilkudziesięciu kobiet. Zresztą sama ich liczba, a także wynik testów i substancje, które miały znaleźć się w badanych środkach - choć na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenia autentyczności - mogą być uznane za kolejną czerwoną flagę. Z prostego względu: prawdopodobnie zostały skopiowane z innego opracowania i wpisane w nowy kontekst. Wyszukując kluczowe informacje pochodzące od rzekomego sygnalisty z GSK, bez trudu natrafimy w internecie na do złudzenia podobne opracowanie - tyle że pochodzące sprzed ponad 30 lat. W opublikowanym w kwietniu 1989 r. artykule indyjskich badaczy Talwara i Raghupathy'ego przeczytamy i o testach z udziałem 63 kobiet, u 61 spośród których stwierdzono po szczepieniu bezpłodność (por. w nagraniu: 5:18-5:27), i o zastosowaniu w tym celu przeciwciał blokujących hormon HCG (por. 4:34). Może dałoby się karkołomnie bronić sensacyjnych doniesień, formułując je inaczej - np. opisując owo publicznie dostępne studium sprzed 30 lat jako punkt wyjścia do działań prowadzonych obecnie. Jednak Phoeniks ułatwił zadanie factcheckerom i nie skorzystał nawet z tej drogi - zamiast tego powtórzył się i dobitnie podkreślił, jakoby badanie owo zostało przeprowadzone właśnie przez GSK i z użyciem tych a nie innych chemikaliów (5:40). Dla porządku nadmieńmy, że oryginalne badanie Talwara i Raghupathy'ego dotyczyło - jak wskazuje sam tytuł ich artykułu: „Anti-fertility vaccines" - szczepionek jako metody antykoncepcji; nie „przy okazji", ale jako głównego i założonego efektu. Kiedy chodzi o uboczne działanie czy potencjalny efekt sterylizacyjny, instytucje badawcze i regulatorzy podchodzą do sprawy bardzo poważnie - tak jak w przypadku podejrzeń, jakie pojawiły się względem szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Jeszcze w kwietniu 2020 r. w czasopiśmie „Vaccine" ukazało się opracowanie wykluczające takie działanie tej konkretnej szczepionki. Upewnieniu się, że nie zachodzą właśnie m.in. takie poważne powikłania poszczepienne służą długotrwałe i rygorystyczne testy kliniczne, z których szczepionka na COVID-19 nie jest wyłączona.

Żródła

Dostęp do źródeł: 9.11.2020 G.P. Talwar, R. Raghupaty (1989). „Anti-fertility vaccines”, w: „Vaccine”, 1989 Apr; 7(2): 97-101. DOI: https://doi.org/10.1016/0264-410x(89)90043-1 Nicholas B. Schmuhl i in. (3.04.2020). „No Association between HPV Vaccination and Infertility in U.S. Females 18–33 Years Old”, w: „Vaccine” 2020 May 19; 38(24): 4038-4043. DOI: https//dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.03.035 PZH NIZP (aktl. 21.10.2020). „Jakie substancje pomocnicze wchodzą w skład szczepionek?”, https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-substancje-pomocnicze-wchodza-w-sklad-szczepionek/?strona=3#dlaczego-do-szczepionek-dodawane-sa-adiuwanty - por. WHO, „How are vaccines developed?”, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-are-vaccines-developed Światowa Organizacja Zdrowia - WHO (aktl. 3.11.2020). „Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines” (dokument aktualizowany), https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines Badania kliniczne szczepionki Sanofi-GSK z datą 3.09.2020: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04537208 (ost. aktl. 22.10.2020) https://www.bbc.com/news/business-54009633 https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2020/2020-09-03-07-00-00 https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/sanofi-and-gsk-initiate-phase-12-clinical-trial-of-covid-19-adjuvanted-recombinant-protein-based-vaccine-candidate/ Cuiling Zhang, Giulietta Maruggi i in. (27.03.2019). „Advances in mRNA Vaccines for Infectious Diseases”, w: „Frontiers in Immunology”, doi.org/10.3389/fimmu.2019.00594 Por. raporty innych instytucji fact-checkingowych na ten temat: - Australian Associated Press - AAP (29.06.2020). „COVID-19 vaccine “whistleblower” information sounds a lot like an unrelated study from 1989” https://www.aap.com.au/covid-19-vaccine-whistleblower-information-sounds-a-lot-like-an-unrelated-study-from-1989/ - Reuters (21.08.2020). „Fact check: A coronavirus vaccine that makes everyone infertile has not been approved for use”, https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-covid-vaccine-causing-infer-idUSKBN25H20G

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.