Czy spis powszechny ma służyć przygotowaniu do przejęcia mienia Polaków przez Izrael po pandemii?

Data zgłoszenia: 12.05.2021 13:41

Udostępnij:

Zgłoszony news

Trwający w Polsce spis powszechny nie jest przygotowaniem do przejęcia mienia Polaków przez Izrael. Spis to badanie, którego celem jest zebranie informacji o stanie ludności i strukturze społeczeństwa...

https://globalna.info/2021/05/12/przejecie-polski-po-pandemii-tajemnica-spisu-powszechnego-2021/

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 21.05.2021 11:27

Trwający w Polsce spis powszechny nie jest przygotowaniem do przejęcia mienia Polaków przez Izrael. Spis to badanie, którego celem jest zebranie informacji o stanie ludności i strukturze społeczeństwa według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Dowodem na to, iż obecny spis nie jest w żaden sposób wymierzony w Polaków oraz w ich mienie, niech będzie niezaprzeczalny fakt, iż dwa poprzednie spisy przeprowadzone w niezawisłej Polsce, nie zakończyły się jej przejęciem przez żadne inne państwo własności jej obywateli. Nasz kraj nadal jest niepodległy. Polska nie utraciła niepodległości nawet mimo tego, iż – jak wskazała w przytoczonym w zgłoszeniu cytacie z wywiadu z Dziennikiem Zachodnim wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Grażyna Witkowska – dane ze spisu z 2011 roku są przechowywane w Izraelu. Należy zwrócić jednocześnie uwagę, że autor zgłoszonego artykułu zmanipulował wypowiedź Witkowskiej, opuszczając fragment, iż dane przekazane na serwery w Izraelu to wersja zredagowana i nie zawiera danych osobowych. W oryginale Witkowska mówi: „Potem w formie zagregowanej (już nie dane osobowe) przekażemy je Unii Europejskiej, a ona zdecydowała, że dane pozyskane we wszystkich krajach członkowskich będą przechowywane na serwerach w Izraelu”. Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny, jak i wcześniejsze takie wydarzenia, realizowany jest zgodnie z zaleceniami i standardami obowiązującymi w takich organizacjach międzynarodowych, jak Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Spisy powszechne umożliwiają dokonywanie porównań międzynarodowych, a Polskę do ich przeprowadzania obliguje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2008 r. „Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności” – podkreślono na stronie internetowej spisu. Spisy powszechne służą diagnozie tego, jak liczne jest nasze społeczeństwo i w jaki sposób żyje. Dane, które uzyskuje się podczas spisu pochodzą od wszystkich obywateli. „Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych” – czytamy w informacji do spisu. Dane ze spisu są opracowywane indywidualnie i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. „Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata” – wskazano na stronie Narodowego Spisu Powszechnego. Wyjaśniono tam, iż powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy). „Dane spisowe służą do konstruowania operatów losowania dla reprezentacyjnych badań społecznych, dlatego też tak ważne jest posiadanie przez GUS aktualnego operatu (wykazu mieszkań i budynków), będącego podstawą do losowania prób do badań przeprowadzanych w okresach między spisowych. Dodatkowo, prowadzone przez statystykę publiczną coroczne badania bilansowe weryfikowane są wynikami spisów” – informuje Główny Urząd Statystyczny. Kwestie związane ze spisem w 2021 roku reguluje specjalna ustawa. Można ją znaleźć na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego. Wszelkie wątpliwości, dotyczące spisu, można wyjaśnić, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99.

Żródła

https://dziennikzachodni.pl/809-tys-slazakow-w-polsce-to-nadinterpretacja-mapa/ar/582531 https://spis.gov.pl/czym-jest-spis/ https://spis.gov.pl/ustawa-o-nsp/ https://spis.gov.pl/kontakt/

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.