Czy można być przez trzy miesiące na kwarantannie lub w izolacji?

Data zgłoszenia: 15.05.2020 16:54

Udostępnij:

Zgłoszony news

Przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji nie określają żadnej górnej granicy czasu stosowania tych środków prewencji zdrowotnej, toteż przebywanie na kwarantannie lub w izolacji przez trzy miesiące l...

https://www.instagram.com/p/CANHstgF3M5/

Werdykt

Prawda

Raport eksperta

Data werdyktu: 18.05.2020 08:47

Przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji nie określają żadnej górnej granicy czasu stosowania tych środków prewencji zdrowotnej, toteż przebywanie na kwarantannie lub w izolacji przez trzy miesiące lub dłużej jest jak najbardziej możliwe i zgodne z prawem. Czynnikiem decydującym nie jest czas, lecz dwa kolejne ujemne wyniki badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19. Zgłoszony do weryfikacji materiał to opublikowany w serwisie Instagram screenshot początku artykułu z „Gazety Wrocławskiej” z 14 maja 2020 r. pod tytułem „Trzeci miesiąc na kwarantannie. Raz jest zdrowa, a raz chora”. Pytanie zadane przez zgłaszającego brzmi: „Czy można być trzy miesiące na kwarantannie”. Artykuł relacjonuje doświadczenia pary wrocławian, Magdaleny i Pawła (nazwiska nie zostały podane), którzy od ponad dwóch miesięcy przebywają w kwarantannie oraz izolacji w swoim mieszkaniu. Paweł był jednym z pierwszych zarażonych Covid-19 wrocławian i w trakcie choroby był dwukrotnie hospitalizowany. Po drugim opuszczeniu szpitala – 24 marca – wrócił do domu, jednak pomimo tego, że jest już zdrowy, nadal musi przebywać w kwarantannie, ponieważ koronawirusem zaraziła się jego partnerka. Wprawdzie przeszła chorobę wyjątkowo łagodnie bez konieczności hospitalizacji, ale – jak relacjonuje „Gazeta Wrocławska” – „wtedy zaczęły się problemy z kolejnymi wymazami. Trzy kolejne wyniki były zmienne – jeden ujemny (czyli wirusa nie ma), kolejny dodatni (czyli jest zakażenie) i najnowszy – z 4 maja – znowu ujemny”. Z zarysowanego w artykule opisu sytuacji wynika zatem, że w dniu, gdy powstawał tekst, pan Paweł był objęty kwarantanną, zaś pani Magdalena izolacją w warunkach domowych. Oba te pojęcia bywają mylone, zatem dla porządku przypominamy, że zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r., izolacja – to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby; zaś kwarantanna – to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Z kolei w Ustawie dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czytamy, że „Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności”, przy czym „Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, o których mowa w ust. 2, mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”. Poproszona o komentarz w sprawie opisanej przez „Gazetę Wrocławską” Magdalena Mieszkowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu doprecyzowała dodatkowo, że „W przypadku pacjentów o potwierdzonym wyniku zakażenia koronawirusem, lekarz specjalista chorób zakaźnych decyduje o sposobie leczenia (czy pacjent znajduje się w szpitalu, domu lub izolatorium). Pacjenta uznaje się za zdrowego w momencie, kiedy uzyskuje się dwa ujemne, wykonywane w serii wyniki testów laboratoryjnych. Jeżeli uzyskiwane wyniki są naprzemiennie pozytywne i negatywne, to pacjent jest wciąż uznawany za chorego. Nie ma wyznaczonego granicznego terminu przebywania w izolacji oraz dodatkowych procedur regulujących takie sytuacje. Do momentu uzyskania dwóch negatywnych wyników pacjent jest izolowany jako chory”.

Żródła

Dostęp 18 maja 2020 r. 10.45 https://gazetawroclawska.pl/trzeci-miesiac-na-kwarantannie-raz-jest-zdrowa-a-raz-chora/ar/c1-14970204 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570 Zacytowany e-mail od Magdaleny Mieszkowskiej, rzeczniczki prasowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.