Czy testy PCR są niewiarygodne, jak twierdzi prof. Polok i prof. Zieliński?

Data zgłoszenia: 17.10.2020 07:47

Udostępnij:

Zgłoszony news

Nie jest prawdą, że stosowane obecnie testy PCR są mało wiarygodne w przypadku wykrywania koronawirusa, bo trudno je wystandaryzować. W zgłoszonym materiale wystąpiła para genetyków, prof. Kornelia ...

https://youtu.be/MJPFuWZJmjs

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 19.10.2020 12:44

Nie jest prawdą, że stosowane obecnie testy PCR są mało wiarygodne w przypadku wykrywania koronawirusa, bo trudno je wystandaryzować. W zgłoszonym materiale wystąpiła para genetyków, prof. Kornelia Polok i Prof. Roman Zieliński. W obszernym wywiadzie starali się udowodnić, że stosowane obecnie na świecie do wykrywania materiału genetycznego SARS-Cov-2 testy PCR są używane w niewłaściwy sposób. W związku z tym nie wiadomo, co te testy wykrywają. Pada również stwierdzenie, że „zwykłe przeziębienie zostało zamienione na COVID”. 1. Kim są naukowcy występujący w filmie? Piszą o sobie, że „są genetykami i biologami ewolucyjnymi, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się zastosowaniami metod molekularnych w analizie i ewolucji genomów różnych grup organizmów, a także wykorzystaniem metod opartych o reakcję PCR w diagnostyce medycznej, genetyce populacyjnej oraz identyfikacji zagrożeń związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie”. Brzmi mądrze? Tym zazwyczaj zajmują się genetycy. Nic nadzwyczajnego. Dalej powołują się na swoje doświadczenie międzynarodowe: „Efektem międzynarodowych działań było utworzenie w 2012 roku inicjatywy e- Gene: Centre for Evolution, Genomics and Biomathematics, w ramach której, obok działalności naukowej ukierunkowanej na analizę genomów i wykorzystanie projektów sekwencjonowania genomów do poprawy jakości życia, prowadzą działalność edukacyjną i popularyzatorską. W Polsce w ramach tej inicjatywy powstało Stowarzyszenie e-Gene z zamiarem ochrony szeroko rozumianego środowiska człowieka”. Wystarczy krótki research w Sieci, by się przekonać, że owe Centrum istnieje jedynie w materiałach dystrybułowanych przez profesorstwo, a w Internecie opowiada jedynie za wydanie w wersji elektronicznej liczącego 94 podręcznika genetyki. Za szumną i obco brzmiącą nazwą nic więc tak naprawdę nie stoi. Zwłaszcza, że jako strona wydawcy podręcznika (czyli Centrum) podana jest prywatna strona prof. Polok i prof. Zielińskiego. Wspomniana wyżej inicjatywa e-Gene na swoje stronie zamieszcza zdjęcia z suszenia dziurawca, opisuje zielnik Słowian i... sprzedaje działki nad jeziorem Woświn. W życiorysie profesora od 2014 roku jest luka. Nie wiadomo, gdzie pracuje, wszystkie dane zawarte w bazie Nauka Polska odnoszą się do przeszłości. Nie ma tam aktualnej afiliacji. Na jego stronie czytamy dalej: „Prof. R. Zieliński opublikował 110 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, 45 doniesień konferencyjnych, w tym 30 na konferencjach międzynarodowych, sporządził liczne raporty do Komisji Europejskiej i ekspertyzy dla jednostek prywatnych i państwowych, w tym dla Stoczni Szczecińskiej. Prace Prof. R. Zielińskiego były cytowane 363 razy a indeks H = 10”. Dane te sprawdziliśmy międzynarodowej bazie tekstów naukowych Scopus - pokazuje 18 dokumentów, 131 cytowań w 108 dokumentach i indeks Hirscha 6. Ostatnia praca „Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie polimorfizmu miejsc insercji transpozonów” pochodzi z 2016 roku. Co więcej, praca ta została napisana wspólnie z prof. Polok. Jest to również i jej ostatnia publikacja zamieszczona w Scopusie (aktywni naukowcy o międzynarodowej sławie publikują co najmniej kilka prac na rok). Według informacji na stronie: „Kornelia Polok opublikowała 4 książki, 37 prac w czasopismach naukowych, uczestniczyła w 35 konferencjach, w tym w 17 międzynarodowych. Prace były cytowane 493 razy, a indeks H = 9”. Rzut oka w Scopusie - 11 prac, 79 cytowań w 67 dokumentach, indeks 4. Obydwoje specjalizują się w genetyce roślin, na dodatek zazwyczaj razem pracują. 2. Czy COVID-19 to zwykłe przeziębienie? Jak widać po tysiącach osób hospitalizowanych z powodu problemów z oddychaniem, osłabienia i zmian w płucach (zwłóknienia), choroba ta nie jest zwykłym przeziębieniem. Przeziębienie to zazwyczaj sprawka rinowirusów wywołujących stan podgorączkowy i katar. 3. Czy przeprowadzanie testów PCR jest trudne i wymaga dużej wiedzy? Na pewnym poziomie na pewno tak. Kiedy zapytaliśmy o to dr hab. Katarzynę Pancer, kierownik Laboratorium BSL3 oraz wirusologa w Zakładzie Wirusologii w IZP – PZH ta powiedziała, że laboratoria zajmujące się diagnostyką koronawirusa w Polsce posiadają wszystkie wymagane certyfikaty. Jeśli istnieją konkretne zarzuty wobec jakości przeprowadzanych testów, to należy je przedstawiać, a nie rzucać bezpodstawne oskarżenie. Dr Pancer podkreśla, że krytyka musi być konstruktywna i pochodzić od osób, które na co dzień pracują z testami PCR wykrywającymi RNA wirusowe. „My nasze kompetencje potwierdzamy w międzynarodowych sprawdzianach jakości. Jeśli ktoś rzuca takie bezpodstawne oskarżenia, to po prostu mnie obraża” – podsumowała wirusolog. Co ciekawe, w zgłoszonym filmie, prof. Zieliński, chcąc uprawomocnić swoja tezę dotyczącą problemów z badaniami opartymi na PCR, powołuje się na artykuł z 2006 roku. Problem w tym, że ciągu ostatnich 14 lat w genetyce dokonał się ogromny postęp. Pewne procedury zostały uproszczone, a badania genetyczne się upowszechniły. Dość powiedzieć, że w 2006 roku zsekwencjonowanie genomu ludzkiego kosztowało milion dolarów. Dziś tysiąc, a cena wciąż spada. Reasumując: para specjalistów od genetyki roślin lubiących podkolorować swoje osiągnięcia naukowe postanowiła się wypowiedzieć na temat niekoniecznie im bliski. Negują tym samym zasadność wykonywania testów i samą pandemię, która zbiera na świecie coraz więcej ofiar. Powiększają tym samym zupełnie niepotrzebny i szkodliwy zamęt.

Żródła

https://www.matgen.pl/O%20nas.html https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1489499 https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=49279&_k=z5eyv6 https://www.e-gene.eu/index.html https://www.e-gene.eu/zielnik.html https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005700974

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.