Czy wyłączenie Wi-Fi w domu sprawi, że będę się lepiej wysypiał?

Data zgłoszenia: 04.02.2021 14:24

Udostępnij:

Zgłoszony news

Obecnie nie ma badań naukowych, które potwierdzają negatywne oddziaływanie sieci bezprzewodowych Wi-Fi na jakość snu człowieka. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez zespół naukowy z Węgier i Wło...

http://stop5g.com.pl/redukujemy-smog/

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 04.02.2021 15:24

Obecnie nie ma badań naukowych, które potwierdzają negatywne oddziaływanie sieci bezprzewodowych Wi-Fi na jakość snu człowieka. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez zespół naukowy z Węgier i Włoch, których przedmiotem było stwierdzenie wpływu obecności połączeń bezprzewodowych na jakość snu, nie pozwoliły na wyciągnięcie wniosków potwierdzających tezę o negatywnym wpływie sieci Wi-Fi na mózg człowieka. W grupie wolontariuszy, którzy uczestniczyli w badaniu, wykresy pomiaru EEG (elektroencefalograficznego) nie wykazały podczas snu zmienionej przez obecność sieć Wi-Fi aktywności mózgu. Podobnych rezultatów nie dały również testy psychomotoryczne. Warto jednak podkreślić, że badania węgierskich i włoskich naukowców prowadzone były ze współudziałem zdrowych wolontariuszy, którzy zostali poddani ekspozycji na obecność sieci Wi-Fi charakteryzującą się parametrami zbliżonymi do tych, z którymi mamy do czynienia na co dzień podczas przebywania w pomieszczeniach, w których z wykorzystaniem sieci Wi-Fi pracujemy bądź uczymy się. Naukowcy z Hiszpanii i Niderlandów oceniają, że tym, co negatywnie wpływa na sen człowieka jest nie samo połączenie z siecią bezprzewodowej telekomunikacji, ile czas spędzany przed snem przed ekranami urządzeń elektronicznych, niezależnie od ich rodzaju. Zespół niderlandzko-szwajcarski z kolei w swoim opracowaniu naukowym wykazał, że obecność sieci łączności bezprzewodowej nie wykazała żadnego wpływu na sen 7-letnich dzieci (których w eksperymencie wzięło udział ponad 2,3 tys.). W czasie badania sprawdzono, w jakiej częstotliwości u dzieci występują zjawiska takie, jak bezsenność, budzenie się w nocy, odsypianie za dnia, czy też trudności z zapadaniem w sen i nie stwierdzono, aby zachodziła korelacja pomiędzy częstotliwością ich występowania, a obecnością w domach dzieci urządzeń komunikujących się bezprzewodowo.

Żródła

1. Badania węgiersko-włoskie dotyczące wpływu Wi-Fi na mózg: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26600173/ 2. Badania hiszpańsko-niderlandzkie nt. Wpływu obecności telekomunikacji bezprzewodowej oraz urządzeń elektronicznych oferujących rozrywkę przed ekranem na dzieci: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314943/ 3. Badania szwajcarsko-niderlandzkie nt. Wpływu obecności urządzeń komunikujących się bezprzewodowo na sen dzieci: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26509676/

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.