Czy druk 1449 pozwoli zmuszać ludzi do szczepienia na Covid-19 i karać za negowanie pandemii?

Data zgłoszenia: 14.09.2021 20:29

Udostępnij:

Zgłoszony news

Planowane zmiany w przepisach nie zakładają ani przymusu szczepienia przeciw COVID-19, ani kar za negowanie pandemii; wprowadzają za to odszkodowania za ewentualne niepożądane skutki szczepień. „Zgod...

https://mobile.twitter.com/PNarodowe/status/1437789725713215496

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 20.09.2021 09:24

Planowane zmiany w przepisach nie zakładają ani przymusu szczepienia przeciw COVID-19, ani kar za negowanie pandemii; wprowadzają za to odszkodowania za ewentualne niepożądane skutki szczepień. „Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych Polacy będą zmuszani do przyjmowania szczepień oraz karani za negowanie „plandemii Covid” – straszy wpis na Twitterze, zgłoszony do weryfikacji przez Fake Hunter PAP. Wpis zawiera nieprawdziwe informacje. W projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (druk sejmowy nr 1449) nie ma mowy o wprowadzeniu przymusu szczepień; propozycja nowych przepisów nie zakłada też kar za negowanie pandemii. Co prawda w projekcie jest mowa o karach, ale dotyczą one zatajenia informacji o chorobie czy kontakcie z zakażonym (kto nie udziela żądanych informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 albo udziela ich w niepełnym zakresie albo udziela informacji nieprawdziwej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł). W rzeczywistości nowela raczej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób ostrożnie podchodzących do szczepień. Na mocy rządowego projektu ma powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający pacjentom środki prawne, które umożliwiają szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki. Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku. Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, górny zaś 100 tys. zł w razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj. które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. Głównym źródłem finansowania funduszu będą wpłaty na jego rachunek bankowy, dokonywane przez firmy farmaceutyczne, hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach programu szczepień ochronnych.

Żródła

Projekt nowelizacji: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1449, data dostępu 20.09.2021 r.; Informacje o projekcie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/fundusz-kompensacyjny-szczepien-ochronnych-przyjety-przez-rade-ministrow, data dostępu 20.09.2021 r.; Tekst jednolity ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001239, data dostępu 20.09.2021 r.;

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.