#FakeHunter jako platforma współpracy z partnerami biznesowymi Polskiej Agencji Prasowej

Platforma #FakeHunter powstała jako projekt weryfikacji treści publikowanych w internecie. Uruchomiona została przez Polską Agencję Prasową wspólnie z GovTech Polska w celu identyfikacji, demaskowania i neutralizacji nieprawdziwych wiadomości dotyczących wirusa SARS-CoV-2 nieomal natychmiast po wybuchu pandemii.

Szybko okazało się, że tematyka koronawirusa to nie jedyny zapalny obszar szalejącej infodemii, dlatego zaczęliśmy rozszerzać zakres operacji systemu #FakeHunter, dodając nowe kategorie tematyczne, w tym m. in. finanse, energetyka, telekomunikacja, szczepienia i kwestie medyczne, nawiązując jednocześnie współpracę z partnerami biznesowymi, którzy zyskiwali możliwość włączenia się do walki z dezinformacją dotyczącą tematów ważnych dla ich działalności biznesowej.

Główną misją projektu #FakeHunter jest dążenie do skutecznej neutralizacji i eliminacji dezinformacji, tzw. fake newsów i manipulacji faktami, z publicznego obiegu informacyjnego. Misję tę wypełniamy, angażując szeroką społeczność wolontariuszy, odbiorców, profesjonalnych fact checkerów a także - partnerów biznesowych i merytorycznych. Celem strategicznym jest wykreowanie ważnego ośrodka referencyjnego wiarygodnej weryfikacji informacji w mediach. Innowacyjność i techniczna wyjątkowość systemu #Fakehunter na tle znanych na rynku form fact-checkingu, pozwala na usprawnienie i uporządkowanie metod weryfikacji informacji. To również był i nadal jest nasz cel, podobnie jak konsekwentne tworzenie rosnącej bazy danych zweryfikowanych informacji i źródeł.

Nie zapominając o publicznej roli platformy #FakeHunter, naszej misji społecznej, oraz o kluczowej roli niezależności zespołu i procesu weryfikującego informacje, zrozumieliśmy jak cennym narzędziem z punktu widzenia biznesu może być sprawnie i wydajnie działający system fact checkingu, zwłaszcza w obszarze komunikacji i dziedzinie nazywanej Corporate Social Responsibility. Zależy nam na tym, aby uświadomić naszym partnerom biznesowym rolę takich narzędzi, wyjaśnić, jak #FakeHunter może im pomóc w realizacji ich własnych celów, nie tylko w dziedzinie public relations, służąc z naszej strony proaktywną pomocą we wdrażaniu zintegrowanych strategii.

Nasza propozycja dla partnerów biznesowych to szereg produktów angażujących platformę #FakeHunter, jako możliwości techniczne i know how. Wśród nich możemy wymienić:

  • Elastyczne formy sponsoringu i partnerstwa, współorganizowanie wspólnych wydarzeń, hackatonów fact-checkerskich, zlecone formy private fact checking, a w tym także np. usługi zintegrowane w monitoringiem mediów na zlecenie, według zamówionych kategorii tematycznych.
  • Fact checking on-demand – jest już istotą działania platformy #FakeHunter, może być jednak ukierunkowany przez potrzeby biznesowe partnera i połączony z usługą private fact-checking, w której to partner decyduje o wykorzystaniu raportu/raportów weryfikujących informacje.
  • Szkolenia, warsztaty, zarówno te dotyczące metodologii i narzędzi technicznych platformy #FakeHunter, jak również obejmujące szerszą tematykę walki z fake newsami i dezinformacją, oraz przygotowanie do traktowania fact checkingu jako elementu strategii public relations, planów postępowania w kryzysach komunikacyjnych i CSR w firmie. Formy szkoleniowe mogą być łączone z pakietami innych usług, hackatonami tematycznymi, ćwiczeniami angażującymi społeczności.
  • Oferta dla firm zajmujących się monitoringiem mediów. Weryfikacja informacji stanowi wartość dodaną, ważny semantyczny znacznik informacji podawanych w wyszukiwanym strumieniu. #FakeHunter może wydajnie zasilić usługę monitoringu o kolejne, obok sentymentu, ważne sygnały.

To jedynie niektóre, wybrane przykłady możliwych modeli współpracy i produktów opartych na potencjale platformy #FakeHunter. Zarówno narzędzia techniczne, kompetencje zespołu PAP weryfikującego informacje, oraz elastyczność i otwartość na nowe pomysły, pozwalają myśleć o wielu innych formach współpracy z partnerami biznesowymi.

NASI PARTNERZY

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.