Czy mamy więcej ropy i gazu niż Arabia Saudyjska?

Data zgłoszenia: 31.03.2022 19:39

Udostępnij:

Zgłoszony news

Polskie zasoby kopalin węglowodorowych, ropy naftowej i gazu ziemnego, nie są większe lecz przytłaczająco mniejsze niż zasoby Arabii Saudyjskiej. Udokumentowane zasoby ropy w Polsce są ok. dwa tysiące...

https://globalna.info/2021/11/24/mamy-wiecej-ropy-i-gazu-niz-arabia-saudyjska-kto-i-dlaczego-zataja-prawdziwe-bogactwa-polski/

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 01.04.2022 09:27

Polskie zasoby kopalin węglowodorowych, ropy naftowej i gazu ziemnego, nie są większe lecz przytłaczająco mniejsze niż zasoby Arabii Saudyjskiej. Udokumentowane zasoby ropy w Polsce są ok. dwa tysiące razy mniejsze niż znane zasoby tego surowca w Arabii Saudyjskiej. Gazu ziemnego Polska ma, według znanych danych, prawie sześćdziesiąt razy mniej. Zgłoszony artykuł w serwisie globalna.info pisze o zasobach ropy naftowej w Polsce, które mają sięgać 650 mld ton. Niestety nie podaje żadnych źródeł. W kontekście tych informacji podawane jest za to nazwisko „prof. Feliks Sokołowski”, jako uczonego, który miał odkryć te bogactwa. Niestety nic nie wiadomo o takim geologu. Być może jest to nawiązanie do zmarłego w 2004 roku profesora Juliana Sokołowskiego, który rzeczywiście zajmował się poszukiwaniami kopalin energetycznych. Jego nota biograficzna w Wikipedii nie wspomina jednak o żadnych odkryciach ogromnych zasobów ropy i gazu w Polsce. Według danych, które znajdujemy w „Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r.” Polskiego Instytutu Geologicznego, udokumentowane zasoby gazu ziemnego wynoszą w Polsce ponad 141 mld metrów sześciennych, natomiast ropy naftowej – 21,73 mln ton. W 2021 roku PGNiG planowało wydobyć 5,4 mld m sześc. gazu w Polsce i zagranicą. W kolejnych latach wydobycie planowane było na poziomie: 6,6 mld m sześc. w 2022 r.; 6,5 mld m sześc. w 2023 r.; 6,8 mld m sześc. w 2024 r Według zaś dostępnym i nowych informacji o zasobach tych kopalin w Arabii Saudyjskiej, kraj ten ma prawie 41 mld ton znanych zasobów ropy naftowej i grubo ponad osiem bilionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Różnice więc w znanych i udokumentowanych zasobach są kolosalne. Arabia Saudyjska jest drugim pod względem znanych zasobów ropy krajem na świecie po Wenezueli, zaś jeśli chodzi o zasoby gazu ziemnego – piątym. Materiał zgłoszony obecnie do FakeHuntera nawiązuje do wcześniejszego raportu weryfikującego twierdzenie jakoby istnieją zatajone przed Polakami bogactwa Polski, złoża cennych metali i zasoby naturalne, a rząd potajemnie przekazał Amerykanom dostęp do złóż metali rzadkich. Podobnie jak w tamtym przypadku tezy dotyczące zatajanych przez Polakami bogactw naturalnych Polski nie mają oparcia w żadnych wiarygodnych źródłach, żadnych naukowych badaniach i wynikach odwiertów.

Żródła

https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/bilans-zasobow-kopalin.html http://geoportal.pgi.gov.pl/css/surowce/images/2020/bilans_2020.pdf https://www.statista.com/chart/16830/countries-with-the-largest-proven-crude-oil-reserves/ https://www.worldometers.info/gas/gas-reserves-by-country/ https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/art17030801-arabska-ropa-bez-konca-odkryto-kolejne-zloza https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/94071-arabia-saudyjska-chce-podwoic-wydobycie-gazu-ziemnego https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Soko%C5%82owski http://geografia24.pl/budowa-geologiczna-polski/ https://www.wnp.pl/gazownictwo/pgnig-wydobycie-gazu-wzrosnie-do-6-8-mld-m-szesc-w-2024-r,512177.html https://fakehunter.pap.pl/raport/60702212-aa3a-441e-a81f-29c12dae1091

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.