Czy w wyniku fuzji Orlenu z PGNiG Polacy stracą bogactwa naturalne?

Data zgłoszenia: 22.09.2022 20:09

Udostępnij:

Zgłoszony news

Jako wielopiętrowy fałsz należy uznać twierdzenie, że Polska straci swoje bogactwa naturalne wskutek fuzji PGNiG z Orlenem. Po pierwsze, fałszywe są informacje o samych bogactwach naturalnych, któryc...

https://twitter.com/EdgarWolnosc/status/1572022633071345665?cxt=HHwWgoC88a-Q-dArAAAA

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 23.09.2022 12:05

Jako wielopiętrowy fałsz należy uznać twierdzenie, że Polska straci swoje bogactwa naturalne wskutek fuzji PGNiG z Orlenem. Po pierwsze, fałszywe są informacje o samych bogactwach naturalnych, których rzekome wielkości podawane są w rozszerzonym materiale wideo, do którego link znajduje się w zgłoszonym wpisie na Twitterze, a który podajemy w źródłach. Po drugie, PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) ma koncesje eksploatacyjne i poszukiwawcze wyłącznie na paliwa węglowodorowe a nie na - jak sugeruje wypowiedź narratora w wideo pod adresem - https://www.youtube.com/watch?v=j6uKxu2JWAA - dołączonym do zgłoszonego materiału - inne zasoby naturalne. Po trzecie, informacje te podawane są jako niepodlegające dyskusji konsekwencje wydarzenia, które jeszcze nie nastąpiło, bo sama fuzja firm Orlen i PGNiG znajduje się na razie w fazie podpisanego planu, przed decyzją walnych zgromadzeń akcjonariuszy obu firm. Kwestia rzekomych gigantycznych bogactw naturalnych Polski była już przedmiotem weryfikacji faktograficznych w FakeHunterze, zarówno jeśli chodzi o informacje o domniemanych wielkich zasobach rud metali i pierwiastków ziem rzadkich jak też ropy i gazu. Odsyłacze do naszych raportów weryfikujących tego rodzaju rewelacje jako fake newsy zamieszczamy w polu źródła. Narrator filmu podaje nieco inne liczby niż w materiałach przez nas wcześniej weryfikowanych. Są one jednak podobnie jak poprzednio w rażący sposób zawyżone w porównaniu z danymi zawartymi w „Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2021 r.” Polskiego Instytutu Geologicznego. Według autorów zgłoszonego materiału Polska ma mieć 420 mln ton złóż ropy naftowej. Gazu ziemnego mamy mieć według tego materiału filmowego 1,775 biliona metrów sześciennych. Zestawienie geologicznych zasobów bilansowych i wydobycia w 2021 r. publikowane w opracowaniu PIG podaje dla ropy naftowej zasoby w wysokości niecałych 22 mln ton, czyli ok. dwudziestokrotnie mniejsze, zaś gazu ziemnego ok. 143 mld metrów sześć, czyli niższe kilkunastokrotnie niż podawane na filmie dane. Film podaje też, że Polska ma zasoby 500 mld ton węgla kamiennego. Choć akurat tego paliwa mamy rzeczywiście dużo, to jednak jest to, jak podaje bilans geologiczny niecałe 65 mld ton. Także zasoby węgla brunatnego w Polsce są w materiale trzy razy wyższe niż podawane w bilansie kopalin. Autorzy weryfikowanego materiału nie podają żadnych źródeł podawanych informacji. W materiale filmowym wypowiada się na ten temat człowiek przedstawiany jako inżynier górnictwa Krzysztof Tytko. W rozmowie z prowadzącym inż. Tytko podaje jako źródło informacji o rzekomych gigantycznych bogactwach Polski wspomniany bilans PIG, choć każdy łatwo może sprawdzić w tym dorocznym opracowaniu, że nie ma w nim tych danych, o których mówi najpierw narrator a potem sam Tytko. Krzysztof Tytko występuje jako główny ekspert profilu „Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Nat", który znajdujemy w rosyjskim serwisie społecznościowym VKontaktie. Znaleźć można tam informację o tym, że był on m. in. asystentem posła KUKIZ15 Jarosława Sachajko, który w czerwcu 2016 r. złożył interpelację nr 2959 "w sprawie złóż kopalin w okolicach Suwałk", na którą odpowiadał sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Orion Jędrysek, wówczas główny geolog kraju. Treść odpowiedzi można znaleźć w źródłach. Podajemy również w źródłach listę koncesji poszukiwawczych i łącznych, eksploatacyjnych oraz decyzji geologiczno-inwestycyjnych będących w posiadaniu PGNiG, dotyczących zgodnie z obowiązującymi przepisami i profilem firmy jedynie działalności w przemyśle nafty i gazu. Prezentacja inwestorska planowanego połączenia Orlen z PGNiG podaje harmonogram działań i decyzji. Orlen zaplanował walne zgromadzenie swoich akcjonariuszy, które ma podjąć decyzje w sprawie fuzji, na 28 września 2022 roku. Analogiczne walne zgromadzenie PGNiG jest zaplanowane na 10 października. Ministerstwo Aktywów Państwowych postawiło dodatkowe warunki, zatem, jak widać o przedsięwzięciu wciąż nie można mówić, że jest przesądzone.

Żródła

dostęp do danych 23.09.22, godz. 14:00 https://fakehunter.pap.pl/raport/60702212-aa3a-441e-a81f-29c12dae1091 https://fakehunter.pap.pl/raport/f9f9cee5-8a55-4aa8-b450-dfbe4702e89c https://vk.com/okopzn https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0BFE7738 https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/bilans-zasobow-kopalin.html http://geoportal.pgi.gov.pl/css/surowce/images/2020/bilans_2020.pdf https://pgnig.pl/ogie/koncesje https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/relacje-inwestorskie/po%C5%82%C4%85czenie-pgnig/Projekt-PGNiG-PL-Prezentacja-Inwestorska.pdf.coredownload.pdf https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKN-Orlen-zwolal-na-28-wrzesnia-walne-w-sprawie-polaczenia-z-PGNiG-8395582.html https://www.wnp.pl/nafta/pgnig-zwolalo-walne-zgromadzenie-ws-polaczenia-z-pkn-orlen-jest-data,618348.html https://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/8551739,map-przedstawilo-dodatkowy-warunek-przejecia-pgnig-przez-pkn-orlen.html

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.